ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η τοπική αυτοδιοίκησις και ο επιχώριος εν Ελλάδι οικονομικός ρεζιοναλισμός
Δημιουργός :Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 39-98
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1936
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: vol_16_pp.39-98_1936.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: kalitsounakis_212.pdf

Τύπος: application/pdf