ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινωνιολογία της προπαγάνδας των κομμάτων στην Ελλάδα
Δημιουργός :Παμπούκης, Πάνος Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 102-114
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1936
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 214

Τύπος: application/pdf