ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κοινωνική οικονομική ως επιστήμη
Δημιουργός :Bruno, Moll
Χαλκιόπουλος, Γ.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 97-123
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 222

Τύπος: application/pdf