ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ρύθμισις και σταθεροποίησις τιμών
Δημιουργός :Anderson, B.M.
Μάνος, Σταύρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 257-278
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1939
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 250

Τύπος: application/pdf