ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο μεταπολεμικός καπιταλισμός
Δημιουργός :Γρηγορογιάννη, Ρένα-Χριστούλα
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 179-189
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1950
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 316

Τύπος: application/pdf