ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η βιομηχανία μας
Δημιουργός :Καραβίδας, Ιωάννης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 9-21
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 388

Τύπος: application/pdf