ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το διάγραμμα του νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών
Δημιουργός :Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 357-392
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 402

Τύπος: application/pdf