ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παραγωγικότης και οικονομική ανάπτυξις
Δημιουργός :Κατζουράκης, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 463-474
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 444

Τύπος: application/pdf