ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η μέτρησις των οικονομικών προόδων και η έννοια της Προοδευτικής Οικονομίας
Δημιουργός :Perroux, Fr.
Χατζηδήμου, Πέτρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-73
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 499

Τύπος: application/pdf