ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο οικονομικός προγραμματισμός εις την φιλελευθέραν οικονομίαν
Δημιουργός :Κατωπόδης, Πελοπίδας Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 75-138
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 500

Τύπος: application/pdf