ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αυτοματοποίησις της παραγωγής: δευτέρα Βιομηχανική Επανάστασης
Δημιουργός :Παπαλέκας, Ιωάννης Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 353-362
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 503

Τύπος: application/pdf