ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργασία και οικονομική ανάπτυξις
Δημιουργός :Οικονόμου, Δημήτριος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 387-397
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 505

Τύπος: application/pdf