ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καθίδρυσις και κατάλυσις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί Όθωνος
Δημιουργός :Αγγελίδης, Γεώργιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 647-675
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 512

Τύπος: application/pdf