ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγροτική ανάπτυξις της Κρήτης
Δημιουργός :Σέττας, Νικόλαος Χρ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-184
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 529

Τύπος: application/pdf