ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος: αι δυσχέρειαι
Δημιουργός :Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 503-531
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 608

Τύπος: application/pdf