ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σκέψεις οικονομικής και φιλοσοφικής σκέψεως
Δημιουργός :Λιακατάς, Λουκάς Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 571-588
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 611

Τύπος: application/pdf