ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκται αποτελεσματικότητος του βαθμού οργανώσεως των επιχειρήσεων
Δημιουργός :Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 417-429
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 653

Τύπος: application/pdf