ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια θεωρητική σκιαγραφία της Ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητος
Δημιουργός :Δημητρακόπουλος, Δημ. Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 437-456
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 655

Τύπος: application/pdf