ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Introduction a une sociologie des doctrines economiques des physiocrates a John Stuart Mill
Δημιουργός :Bernard, Michel
Χουμανίδης, Λ.Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 547-560
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 660

Τύπος: application/pdf