ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι περί κοινωνικής στρωματώσεως και κοινωνικής κινητικότητος θεωρίαι της συγχρόνου κοινωνιολογικής επιστήμης
Δημιουργός :Κουρβετάρης, Γεώργιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 169-183
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 666

Τύπος: application/pdf