ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών εις τον τομέα της παραγωγικότητος
Δημιουργός :Σταματιάδης, Πλάτωνας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 207-223
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 668

Τύπος: application/pdf