ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεωρία δημιουργίας ευρύτερων οικονομικών χώρων και η Ελλάς
Δημιουργός :Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 509-537
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1969
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 679

Τύπος: application/pdf