ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μερικές σκέψεις για την συγγραφή της Ιστορίας της Επτανήσου στην περίοδο 1815-1864
Δημιουργός :Μεταξάς, Β.Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 85-87
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 697

Τύπος: application/pdf