ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινωνική ανισότης εν τη ανωτάτη εκπαίδευσει: τα πορίσματα μιας κοινωνιολογικής ερεύνης επί ελληνικών δεδομένων
Δημιουργός :Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 135-144
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 701

Τύπος: application/pdf