ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η προβληματική της διαμορφούμενης θεωρίας της οικονομικής υπαναπτύξεως
Δημιουργός :Καλφιώτης, Σταύρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 185-196
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 705

Τύπος: application/pdf