ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους - οφέλους
Δημιουργός :Ασημάκης, Δημήτριος
Συντελεστής :Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τράπεζα επενδύσεων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Επενδυτικό σχέδιο
Επενδυτικό κόστος
Αερολιμένας
Ελλάδα
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Αναπτυξιακή πολιτική
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Οικονομική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης :06-2013

Αρχείο: 97512.pdf

Τύπος: application/pdf