ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών εισαγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Αγγελόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής :Ντέμος, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ανάλυση κόστους
Οικονομική ανάλυση
Ασφαλιστική εταιρία
Κόστος κεφαλαίου
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Ημερομηνία έκδοσης :1997

Αρχείο: 51367.pdf

Τύπος: application/pdf