ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
Εναλλακτικός τίτλος :επιπτώσεις στις επενδύσεις
Δημιουργός :Αντωνάτου, Σταυρούλα
Συντελεστής :Gibson, H. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Επενδυτικό κόστος
Χρηματαγορά
Νόμισμα
Πιστωτικοί τίτλοι
Πιστωτικό χρήμα
Χρηματιστική αγορά
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Οικονομική πολιτική
Ελλάδα
Πιστωτική πολιτική
Πιστωτικό κόστος
Νομισματική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :09-1997

Αρχείο: 53628.pdf

Τύπος: application/pdf