ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διευθύνσεις καθηγητών και λοιπού προσωπικού
Εκδότης :Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 27-28
326.4 KB
Γλώσσα :el
Κάλυψη :1934-1935
Ημερομηνία έκδοσης :1935
Δικαιώματα χρήσης :κλειστή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0038.pdf

Τύπος: application/pdf