ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Δημιουργός :Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Λογισμικό
Δίκτυο πληροφορικής
Γλώσσα προγραμματισμού
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :09-2013

Αρχείο: Sidiropoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Egxeiridio xrisis.pdf

Τύπος: application/pdf