1. Ομόλογα και ανοσοποίηση
Συγγραφέας: Λούκης, Γιώργος-Ιωάννης
Ημερομηνία: 04-2013
2. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Συγγραφέας: Γκότσης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
3. Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση και προβληματισμοί
Συγγραφέας: Σφυράκης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 23-12-2014
5. Μη παραμετρικές τεχνικές στην ανάλυση επιβίωσης
Συγγραφέας: Συκινιώτης, Ασυνέθ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2011
6. Μελέτη και ανάλυση των τάσεων στο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Συνανίδης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
7. Η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση στις χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και αναφορά στο ελληνικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα
Συγγραφέας: Καββαδά, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2013
8. Τραυματισμοί στο αμερικάνικο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρησης τις περιόδους 2009-2012
Συγγραφέας: Ντρίτσος, Γεώργιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2013
9. Ανάπτυξη μεθόδου εύρεσης λογικών αδυναμιών στις δοκιμές διείσδυσης
Συγγραφέας: Στεργιόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
10. Εξαγωγή χαρακτηριστικών όρων και κατασκευή προφίλ χρήστη με χρήση δυναμικής συλλογής κειμένων για εξατομίκευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό
Συγγραφέας: Στεφανάτος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
11. Solvency II: η αποτίμηση ενεργητικού και παθητικού και η μετάβαση στη νέα νομοθεσία από τη σκοπιά του πυλώνα Ι
Συγγραφέας: Μουλίνος, Σπυρίδων Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2013
12. Επίδραση των β-αποκλειστών και των στατινών στην έκβαση των ασθενών με πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού και παχέως εντέρου, πλην ορθού, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση.
Συγγραφέας: Σακελλάκης, Μηνάς Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
13. Κατασκευή και εξομάλυνση πινάκων επιβίωσης δημογραφικού και ασφαλίσιμου πληθυσμού
Συγγραφέας: Σπανοπούλου, Σταματία Αθ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
14. Η δομή του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Συγγραφέας: Καλάκος, Νικόλαος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
15. Ανάπτυξη στεγανογραφικής εφαρμογής σε αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης
Συγγραφέας: Πιτροπάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
16. Αναδόμηση κώδικα με πρότυπα σχεδίασης
Συγγραφέας: Χριστοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
17. Αποτίμηση των τεχνικών, οικονομικών και κανονιστικών εξελίξεων στους συγκλίνοντες τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των βιομηχανιών οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου
Συγγραφέας: Ανδρικοπούλου, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
18. Μοντέλα εκτίμησης της "επιτυχίας" στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012
Συγγραφέας: Λώλος, Κωνσταντίνος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2013
19. Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης
Συγγραφέας: Αφιοντζή, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
20. Privacy by Design και η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Αζά, Θεογνωσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »