ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
Δημιουργός :Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή ασχολείται με τη θεωρία προσδοκιών, τους ελέγχους της, τη σπουδαιότητα της, τα προβλήματα της και την εφαρμογή της στην ελληνική χρηματαγορά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Τόκος
Χρηματαγορά
Νομισματική πολιτική
Αγορά
Πιστωτική πολιτική
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πιστωτικοί τίτλοι
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Οικονομετρία
Ημερομηνία έκδοσης :05-1996

Αρχείο: 51381.pdf

Τύπος: application/pdf