1. Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης: εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο διαχείρισης της απόδοσης
Συγγραφέας: Καραμάνης, Βασίλης
Μορφή: pdf
2. Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Συγγραφέας: Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
3. Αποτελεσματικότητα της αγοράς και μετοχικές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Ζαραφίδης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
4. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Συγγραφέας: Αρχοντίδου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
5. Η διάχυση του Internet στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Σκουφή, Αικατερίνη, Κατζαγιαννάκη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
6. Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
7. Το μάρκετινγκ στη μουσική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή
Συγγραφέας: Κυριμκυρίδης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
8. Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
Συγγραφέας: Στεφανίδης, Αβραάμ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
9. Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μελανίτης, Φραγκίσκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
10. Μελέτη ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA
Συγγραφέας: Κανελλάκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
11. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Συγγραφέας: Μπούζας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2004
12. Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Συγγραφέας: Νούλας, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
13. Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Στεργίου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
14. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
15. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Φώλας, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
16. Συστήματα υποκίνησης και ανταμοιβής του δυναμικού πωλήσεων
Συγγραφέας: Γκούρου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
17. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
18. Στρατηγική διεθνοποίησης των Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών 1903-2006
Συγγραφέας: Γανταδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2006
19. Στρατηγικοί και στόχοι πωλήσεων σε αγορές Β2Β
Συγγραφέας: Μαρκούτσογλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
20. Προσφορά και ζήτηση προϊόντων πληροφορικής στις μεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Καλέντζης, Ευάγγελος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »