ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγική επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και η αποτίμησή της από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Φιλιππαίος, Φραγκίσκος
Συντελεστής :Παπαναστασίου, Μαρίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Ντέμος, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών καΙ Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Πολυεθνική επιχείρηση
Εταιρικό δίκαιο
Θυγατρική εταιρία
Επενδύσεις
Επένδυση στο εξωτερικό
Επενδυτική πολιτική
Αμεση επένδυση
Εταιρία επενδύσεων
Χρηματιστήριο αξιών
Τιμές αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :11-1998

Αρχείο: 60124.pdf

Τύπος: application/pdf