ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Κίνας
Δημιουργός :Μελισσαρόπουλος, Ιωάννης
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Κίνα
Οικονομικός δείκτης
Παραγωγή
Επενδύσεις
Τεχνολογική αλλαγή
Αποταμίευση
Πολιτική ζωή
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :10-2003

Αρχείο: 74361.pdf

Τύπος: application/pdf