ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :ο βαθμός συμφωνίας με την μητρική εταιρεία και ο ρόλος της ελληνικής επιχειρηματικής κουλτούρας
Δημιουργός :Σκάκος, Γεώργιος Β.
Συντελεστής :Χυτήρης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί :Διοίκηση προσωπικού
Δομή της επιχείρησης
Πολιτική της επιχείρησης
Στατιστική
Δειγματοληψία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 81316.pdf

Τύπος: application/pdf