ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοστολόγηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με βάση τις δραστηριότητες
Εναλλακτικός τίτλος :θεωρητική προσέγγιση και υπόδειγμα εφαρμογής στο Ο.Π.Α.
Δημιουργός :Μπόζος, Νικόλαος
Συντελεστής :Βενιέρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :215σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί :Πανεπιστήμιο
Κοστολόγηση
Ανώτατη εκπαίδευση
Διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Λογιστική
Γενική λογιστική
Δημόσιο λογιστικό
Λογιστική διαχείριση
Λειτουργικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης :2002

Αρχείο: 71290.pdf

Τύπος: application/pdf