ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατασκευή μεθοδολογίας για την υποστήριξη της υιοθέτησης συστήματος διαχείρισης γνώσης
Δημιουργός :Παπαργύρης, Αντώνιος
Συντελεστής :Πολυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανπειστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Λογισμικό
Σύστημα πληροφορικής
Τεχνολογία των πληροφοριών
Τεχνολογική αλλαγή
Διοίκηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 69932.pdf

Τύπος: application/pdf