ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προδιαγραφές εντοπισμού του spit σε υποδομές VoIP
Δημιουργός :Λιώσης, Γεώργιος
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :141σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επιλεκτική διάδοση πληροφοριών
Προστασία των επικοινωνιών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2007

Αρχείο: 81384.pdf

Τύπος: application/pdf