ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κριτήρια αξιολόγησης case tools, εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης σε case εργαλεία
Δημιουργός :Μάμαλης, Ιωάννης Ε.
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Διαβίβαση δεδομένων
Πληροφόρηση
Τεχνολογία
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης :02-1998

Αρχείο: 53703.pdf

Τύπος: application/pdf