ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης επιλογής αντιμέτρων CRAMM
Δημιουργός :Παπαδημητρίου, Βασίλειος
Συντελεστής :Κάτσικας, Σωκράτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :210σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Προστασία δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ανάλυση πληροφοριών
Βάση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :01-1998

Αρχείο: 53688.pdf

Τύπος: application/pdf