ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Δημιουργός :Μπορώτης, Σπυρίδων
Συντελεστής :Πολυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :165σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Ανάλυση πληροφοριών
Τεχνολογία των πληροφοριών
Τεχνολογική αλλαγή
Πολιτική της επιχείρησης
Μέγεθος της επιχείρησης
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :01-2002

Αρχείο: 69924.pdf

Τύπος: application/pdf