ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε java bytecodes
Δημιουργός :Καράκοιδας, Βασίλειος
Συντελεστής :Σπινέλλης, Διομήδης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Γλώσσα προγραμματισμού
Ημερομηνία έκδοσης :02-2004

Αρχείο: 76203.pdf

Τύπος: application/pdf