ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Εναλλακτικός τίτλος :μια προσέγγιση βασισμένη σε δικαιώματα προαίρεσης
Δημιουργός :Μπελόκας, Φώτης
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τραπεζικές καταθέσεις
Εγγύηση
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τραπεζική δραστηριότητα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69705.pdf

Τύπος: application/pdf