ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περιβαλλοντική πολιτική και αγορά εργασίας
Εναλλακτικός τίτλος :(environmental policy and labour market)
Δημιουργός :Μπούρα, Παναγιώτα
Συντελεστής :Μιαούλη, Νατάσα (Επιβλέπων καθηγητής)
Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :27σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Περιβαλλοντική πολιτική
Αγορά της εργασίας
Ρύπανση
Κόστος της ρύπανσης
Οικονομικό μέσο για το περιβάλλον
Ανεργία
Ποιότητα του περιβάλλοντος
Φόρος εισοδήματος
Φόρος επί της αποδόσεως κεφαλαίου
Δημόσια δαπάνη
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72709.pdf

Τύπος: application/pdf