ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων
Εναλλακτικός τίτλος :εναλλακτικές προσεγγίσεις
Δημιουργός :Παπαηλιού, Γεώργιος Κ.
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Εταιρία επενδύσεων
Χρηματιστική αγορά
Εκδοση αξιών
Κινητές αξίες
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Επενδύσεις
Κόστος κεφαλαίου
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Αξιολόγηση σχεδίου
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69702.pdf

Τύπος: application/pdf