ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σταθμική διάρκεια ομολόγων με κίνδυνο χρεοκοπίας της εκδότριας εταιρείας
Δημιουργός :Καρυώτη, Μαρίνα
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοοικονομική ζημία
Χρηματιστική αγορά
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματιστήριο αξιών
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Πιστωτικοί τίτλοι
Επιχείρηση
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004

Αρχείο: 74563.pdf

Τύπος: application/pdf