ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική τιμολόγηση και εποπτεία
Δημιουργός :Κανηρά, Καλλιόπη
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κατάσταση
Παραγωγικό αγαθό
Επενδύσεις
Εγγυημένο εισόδημα
Εγγυημένη τιμή
Τιμολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004

Αρχείο: 76534.pdf

Τύπος: application/pdf