ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Σούκερα, Μαρία
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :245σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομική συγκέντρωση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Πολιτική του ανταγωνισμού
Ανταγωνισμός
Τράπεζα
Σύμπραξη
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78226.pdf

Τύπος: application/pdf