ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Δημιουργός :Διονυσάτου, Στυλιανή
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :236σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Οικονομική Θεωρία
Λέξη κλειδί :Διεθνές πρότυπο
Λογιστική
Τράπεζα
Οικονομική κατάσταση
Εσοδα
Δαπάνη
Φορολογία
Οικονομική υποστήριξη
Επενδύσεις
Ανάλυση εισροών-εκροών
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81353.pdf

Τύπος: application/pdf